Processó del Combregat 2008

El dia de Sant Vicent, primer dilluns després de Setmana Santa, el senyor cura porta la comunió a les persones malaltes o impedides perquè puguen complir amb el corresponent manament de la Santa Església " (Combregar per Pasqua Florida)

Amb l'objecte de donar-li la deguda solemnitat a l'acte, el Copó on el sacerdot porta les Sagrades Formes, recorre els carrers sota pal·li, acompanyat en processó pels feligresos i les autoritats municipals, seguides per la banda de música, que es deté a la porta de cada una de les vivendes de les persones que van a combregar.