Processó del Combregat 2009

El dia de Sant Vicent, primer dilluns després de Setmana Santa, el senyor cura porta la comunió a les persones malaltes o impedides perquè puguen complir amb el corresponent manament de la Santa Església " (Combregar per Pasqua Florida)

Amb l'objecte de donar-li la deguda solemnitat a l'acte, el Copó on el sacerdot porta les Sagrades Formes, recorre els carrers sota pal·li, acompanyat en processó pels feligresos i les autoritats municipals, seguides per la banda de música, que es detenen a la porta de cada una de les vivendes de les persones que van a combregar. És costum que entren a les cases el cura, el Alcalde i el Jutge de Pau.