Processó del Combregat 2017

El dia de Sant Vicent, primer dilluns després de Setmana Santa, en aquesta ocasió el 24 d'Abril de 2017, el senyor cura porta la comunió a les persones malaltes o impedides perquè puguen complir amb el corresponent manament de la Santa Església " (Combregar per Pasqua Florida)

Amb l'objecte de donar-li la deguda solemnitat a l'acte, el Copó on el sacerdot porta les Sagrades Formes, recorre els carrers sota pal·li, acompanyat en processó pels feligresos i les autoritats municipals, seguides per la banda de música, tots els quals es detenen a la porta de cada una de les vivendes de les persones que van a combregar. És costum que entren a les cases el cura, l'Alcalde i el Jutge de Pau.

Vídeo penjat per l'ajuntament de Benilloba

https://www.youtube.com/watch?v=Lt0jm1WCzUM