Educació 

Benilloba compta amb un Centre Públic i una oferta de d'iniciatives privades que possibilita que els seus habitants puguen formar-se i perfeccionar-se en diversos aspectes culturals i educacionals.

Centre d'Ensenyança General Bàsica

  Tant els xiquets de Benilloba com els d'altres poblacions pròximes assistixen al centre d'Ensenyança General Bàsica Mare de Déu dels Dolores, on s'impartixen les ensenyances corresponents als següents nivells:

         Nivell                          Aules                     Alumnes

Educació Infantil                   2                              50

Educació Primària                5                            125

ESO                                          2                              60

 

 

Aules prefabricades en les que es van donar classe mentre es construïa el nou centre

Nou centre

 

9 d'Octubre de 2013

Les instal·lacions del Centre compten amb Menjador i Camps d'Esports. A més, atés que té caràcter comarcal, un servei d'autobusos s'encarrega d'arreplegar i tornar als xiquets procedents d'altres poblacions.

Com a llengua estrangera, s'impartix ensenyança tant de Francés com d'anglés.

             

     

Participació a la Trobada d'Onil al 2001

  Biblioteca Municipal de Cultura

  Acadèmia de Dansa Rosalia (no operativa)

Aula de Manualitats

Educació d'adults

Ensenyament Musical

Calç destacar la influència de la Filharmònica Benillobense en la joventut del vaig poblar. En efecte, si sempre ha comptat amb joves entre els seus membres, és en l'actualitat, amb la reorganització de la Banda i el funcionament de l'Escola Comarcal de Música, quan la seua influència sobre l'educació musical de xiquets i joves ha assolit la seua cota mes alta.

  La Societat Musical compta amb una escola a la qual acudeixen 34 alumnes, sent 15 d'ells els que integren la Banda Juvenil, anomenada per ells mateixos "Els Rebotats".

  També hi ha un grup de xiquets de 5 a 8 anys que, sense cap obligació, assisteixen a classe d'iniciació, sense teoria ni solfeig però ensenyant-los que els agrade la música, jugant amb ella.

A mes, és compta des del 99 amb l'Escola Comarcal de Música del Comtat, la qual cosa permet tindre professors titulats d'instrument, de Teoria Musical, entonació, solfeig, etc.  que acudeixen a impartir les seues classes a la seu de la Filharmònica.

ELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

El sistema educatiu valencià articula en els centres d’Educació Infantil i Primària, dels municipis de territoris de predomini lingüístic valencià, tres programes d’Educació Bilingüe:

·      El Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV).

·      El Programa d’Immersió Lingüística (PIL).

·      El Programa d’Incorporació Progressiva (PIP).

PROGRAMA D’ENSENYAMENT A VALÈNCIA (PEV)

És un programa d’educació bilingüe dissenyat per a alumnat majoritàriament valencianoparlant.

Comença usant majoritàriament el valencià com a llengua d’ensenyament, incorporant-se l’àrea de castellà des del primer moment. És poden incorporar tantes àrees com calga en castellà o en valencià per aconseguir fer bilingüe l´alumnat.

La llengua estrangera s’hi incorpora en 3r. de Primària.

PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PIL)

És un programa d’educació bilingüe dissenyat per a alumnat majoritàriament castellanoparlant.

Comença usant majoritàriament el valencià com a llengua d’ensenyament, incorporant-se l’àrea de castellà durant el primer o segon cicle de Primària.

  És poden incorporar tantes àrees en castellà i en valencià com calga per aconseguir un alumnat bilingüe.

La llengua estrangera s’hi incorpora en 3r. de Primària.

PROGRAMA D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA (PIP)

Quan en centres situats en els municipis de predomini lingüístic valència no s'apliquen els programes anteriors

Comença usant majoritàriament el castellà com a llengua d'ensenyament, incorporant-se l'àrea de valencià des del primer moment. En el programa s'impartirà en valencià, entre els àrees no lingüístiques, com a mínim, àrea de Coneixements del vaig mesurar natural, social i cultural a partir del tercer curs d'Educació Primària.

FOTOS ANTIGUES DE BENILLOBA RELACIONADES AMB L'EDUCACIÓ

Antigues Escoles

Brasseret per calfar-se els peus a l'escola

Clàssiques fotos que es es feien als xiquets a l'escola

Mestra i xiquetes al pati de les escoles als anys 30

Instal·lacions del centre actual