Enderrocament Centre Escolar

En 2002 es va procedir a enderrocar l'edifici del centre escolar, per construir un de nou al mateix emplašament.