Esglèsia

Benilloba, repoblada per cristians en el segle XVII, després de l'expulsió dels moriscos, forma part d'un món que podríem definir d'occidental per la seua fe i la seua cultura. Esta realitat, sense que haja de servir de rivalitat o menyspreu cap a altres creences i altres cultures, és la nostra i hem de sentir-nos contents per la riquesa religiosa i cultural que conté i orgullosos dels nostres avantpassats per haver-nos-la transmès.

Façana Principal

                     

                        Vista des de l'Ajuntament                                                         Detalls façana

                     

                              Detall porta d'entrada                              Campanar vist des del Carrer Major

                   

                                Vista per darrere                                 Vidriera Nostre Senyor Ressuscitat

 

Escala del campanar

Interior de l'Església (anterior)

Misa concelebrada

Capella de la Comunió (Porta d'entrada)

Altar Major de la Capella (Dolorosa)

Detall altar Capella

Imatge Processional de Sant Joaquim

Pintures murals

ELS QUATRE EVANGELISTES

                                  

                          Sant Joan                                                     Sant Lluc

                                 

                                  Sant Mateu                                                 Sant Marc

HEROÏNES BÍBLIQUES

Detall del sostre

                                     

                                Abigail i David                                              Judit i Holofermes

                                   

                                        Dèbora i Barac                                                     Jael i Sísara

                    

              Ruth

             

                      Sant Joan de Ribera

Quadres

                               

                   Sant Pere                                                       Baptisme de Jesús 

IMATGES 

 

Sant Joaquim (Sant Xotxim)

                                

                                   Santa Anna                                                                      Santa Anna

                                     

     Maria Immaculada                                                            Jesuset

                                    

                                 Crist Crucificat                                                   Sagrat Cor de Jesús

                                   

                       Mare de Déu dels Dolors                                             Mare de Déu del Carme

  Sant Roc

      MANISETES

                          

  Sant Joaquim, Santa Anna i la Mare de Déu                        Sant Vicent Ferrer

MOBILIARI I ORNAMENTS

                                  

                                  Confessionari                                                               Trona

                 

        Pila Baptismal

 

Inscripció Capella

Vinagreres

Creu Missió

Creu Parroquial

Baix relleu del pati (anteriorment instal·lat en l'altar)

Pila aigua beneïda

Roda campanes

Sagristia

Sagristia

Taula Escriptori

Arqueta que guarda el document notarial de 1695, que deixava constància

 de l'elecció de Sant Joaquim com a Patró de Benilloba