EXPOSICIÓ "D'UNA DONA

A UNA ALTRA DONA"

El dissabte 26 de Juliol del 2008, a les 20:00 hores, en la Casa de la Cultura de Benilloba, es va inaugurar l'exposició "D'una dóna a una altra dóna", format per una col·lecció de quadres-composicions de textos de cartes escrites per dones i dirigides a altres dones i fotos realitzades per Tomás Tàpia.