HOMENATGE A TAINO

Va començar l'homenatge a Federico Borrell amb la projecció de la pel·lícula "Los héroes 

nunca mueren", que va rodar Jan Arnold, sobre la vida i la mort de Taino.

En acabar, tots els assistents van anar cap la placeta de les Palmeres encapçalats per

la banda de música, les autoritats municipals i els familiars de Federico Borrell

Manifest

Els nebots de Taino van descobrir la placa

Quatre familiars de Federico Borrell

Juamma Reig, autor de l'escultura

Text complet de la placa

En acabar l'acte, es va fer una "picaeta" al voltant de la placeta, amb participació del públic en general.