I Rostida Popular

Els dia 24 de Abril de 2006, dilluns de Sant Vicent Ferrer, es va celebrar la Primera Rostida Popular al camp de futbol, on els participants van portar els queviures que van voler i l'ajuntament va participar donant gratuītament la llenya que va fer falta per a les fogueres. Els quintos van instalˇlar un bar en la Casa de Cultura per a proveir de begudes als assistents.