II Missa Extremenya

Els dia 15 d'Agost de 2007, durant la Missa Major del Dia de la Ascensió, la Coral de la Parròquia va cantar per segona volta la Missa Extremenya, que havia estat assajant amb gran constància i il·lusió. Novament tot un èxit, tant des del punt de vista de la devoció com des del musical. Malgrat que en este lloc, l'església, no sol fer-se, l'entusiasme dels assistents a la Missa els va portar a agrair la interpretació amb una càlid aplaudiment.