FUERA DE PASQUA 2012

(segona part)

 

En un dia primaveral, el 26 de Maig de 2012 es va celebrar la segona part de la Fuera de Pasqua de 2012, que tradicionalment es realitza el dissabte segŘent a la segona Pasqua, es a dir la Pentecosta, per˛ que esta volta es va avanšar per motius d'agenda dels socis que formen part de la FilBe. La setmana anterior havien desfilat una amicable barreja de Cristians i de Moros del Castell. En este disabte ho van fer els Moros del Arrabal.