Missa i Processó Corpus 2008

El dia 25 de maig de 2008, diumenge següent al Dijous de Corpus, es van celebrar la Missa i Processó corresponents al Corpus Christi.