Presentació del llibre 

"Benilloba la tierra de mis antepasados"

El divendres 3 de juny de 2016, es va presentar al pati de les antigues escoles el llibre "Benilloba, la tierra de mis antepasados", davant d'una nombrosa assistència, formada per familiars, amics i veïns.

L’acte, va estar conduït per l'alcaldessa, Ana Delia Gisbert, i el llibre va ser presentat pel historiador local Enric Morrió, professor del C.P. "S. J. BOSCO", el qual va deixar pas a Mercedes Camps, neboda de l'autora del llibre i traductora del text original anglès al castellà, qui va donar les dades de la seua gestació.

En aquest llibre, la seua autora, Camèlia Domènech O'Connor, reconstruix la història de Benilloba i arreplega les memòries de son pare sobre la vida del poble a principis del segle XX. Els assistents van tindre l'oportunitat de reviure la història del municipi que l'autora ha recopilat a través de llibres, articles de diversos autors i de la seua pròpia investigació en genealogia, les quals li han permés reconstruir la història de Benilloba i escriure-la des de la seua residència a Califòrnia. Per què el mèrit és que Camèlia és descendent de persones que van formar part dels que van emigrar als EUA durant les primeres dècades del segle passat i ha escrit el llibre en la distància, tot aprofitant les notes presses en les seues visites al poble i recordant la memòria de la tradició familiar. L'obra està dividida en dos parts: una primera en la qual Camèlia Doménech reconstruix la història de Benilloba i una segona que relata llegendes populars, costums, folklore i fets històrics que recorda a través de les narracions de son pare i altres familiars.

L'autora, espanyola i nord-americana, va concebre aquesta obra perquè els seus descendents als EUA no oblidaren les seues arrels benilloberes i europees, gràcies a la recerca i la memòria familiar. La seua neboda materna, Mercedes Camps, acaba de fer realitat aquest desig realitzant la seua traducció i publicació en castellà.

El llibre està il·lustrat amb multitud d’imatges històriques de Benilloba, la qual cosa augment el plaer de la seua lectura.

Després de la presentació, el públic va plantejar a la traductora diverses qüestions relacionades amb el llibre i finalment Mercedes Camps va procedir a signar tots els exemplars que els lectors li van presentar.