Missa i Processó Corpus 2003

El dia 19 de juny de 2013, es van celebrar la Missa i Processó corresponents al Corpus Christi.