Missa i Processó Corpus 2013

El dia 2 de juny de 2013, es van celebrar la Missa i Processó corresponents al Corpus Christi, en un dia marcat pel bon temps.