SOBRENOMS

En l'època medieval es van utilitzar procediments molt variats per a la formació dels cognoms com, per exemple:

· Noms indicador de procedència o d'habitatge, com Tortosa, Cerdà o Francés.

· Noms d'accidents hidrogràfics o orogràfics, com Torrent, Rius o Saplana.

· Noms de vegetació i plantes, com del Bosch, Figuera o Fenoll.

· Noms de la professió, com Fuster, Ferrer, Sabater o Metge.

· Noms d'una característica física o del caràcter, com Roig, Alegret o Dolç.

· Noms indicadors de parentesc, com Cosí o Nebot, etc. etc.

Independentment d'aquest cognoms que van anar oficializant-se, la gent va continuar nomenant a cadascú segons un sobrenom (injustament dit malnom) que anava passant de pares a fills o els batejava amb un nou sobrenom seguint els antics criteris amunt esmentats. Aquesta simpàtica pràctica, hui en procés de desaparició, ha arribat encara viva fins a nosaltres.

Incloem una relació de sobrenoms que han tingut o tenen persones de Benilloba. Encara que ho fem amb afecte i estima, si algú es sent molest o incòmode per l'inclusió d'algun d'aquests sobrenoms, el preguem ens ho faça saber, per suprimir-lo.

Inscripció descoberta en una barana del campanar de l'església, que deixa constància de l'antiguitat d'alguns sobrenoms.

Abuela (L') Fonda Rosari (La de la) Pina (La)
Aceite Formiga Pintora
Adeletes (Les) Forn (Del) Pintoret
Antolino Frareta (La) Pinyó
Arrapaculs Fressó (El tio) Pisa
Arruà Fresola (La) Pistola
Bacallaret Fustera (Pepica la) Pitu (La)
Bajoca Gabiel Pitxirriqui
Bajoquero Gaianes (El tio) Platillero
Bala Gallina Pleito
Balí Garrofines (Les) Poltrota (La tia)
Balonera (La) Garsón Pollet
Barreta Gat (El) Polloses (Les)
Bartola (La) Gatets Pont (Del)
Batalló Gatí Pora (La)
Baticola Gavelleta (La tia) Porró
Batoi (El tio) Gepa (El tio) Potecàries (Les)
Belmonte Giles (Les) Povil
Bellota Ginesos (Els) Puça (La)
Benifet Guapet (El) Putxeret (El tio)
Bessó Guarda Quartelera
Blaia Guardeta Quelic (El tio)
Blanca (El tio) Guerra Quinín
Boades Horques ( El tio) Quiniues
Boyer (El tio) Hostalet (El del) Rabossa
Bolo (El) Jolivert Rampinya
Borrasca Joya Rastrapeus
Borreguera (La) Louis Ratot
Borreguero Llaganya Reganyat (El)
Botiguera (La) Llarga (La) Reinetes (Les)
Bou Lloroses (Les) Requinta (La)
Branta (La) Llumener (El) Retora (La)
Bujía Maemo (El tio) Reverte
Cabenala (La) Malancana (La) Rei (El)
Cabiloses (Les) Manases (Els) Reina (La)
Cabrereta Manco (El) Reineta
Cabrero (El) Mançanetes Riberetes
Cabrerot Manos largas Rillo (El tio)
Cabres (Mª la de les) Marcial Riuet (El del)
Cacauet Marcialet Ritxard
Calele (EL tio) Marqués (El) Roca (El tio)
Camallonga Marrures (Les) Roig (El)
Campaneta Matuta Roiget (El)
Cantó (El del mas de) Matxin Rollet
Canute Melendes Rollo (El)
Carabassa Melesa (La) Ros (El)
Carabruta Merdeta Rovellí
Caramelo Ministre Rua (La)
Carassa Mireta Rubia (La)
Carboner (El) Mol.lera (La) Rugat
Carraca Molí (El del) Rull (El)
Carretilla Molinero Rullo (El)
Carronyeta Morena (La) Rut (Pepa la)
Casinero Moreneta (La) Sabatera (La)
Castilla Morenet Saboner
Castilleta Moreno (El tio) Sagristana (La)
Catxorrito Moroto Sal (Amparo la)
Catxorro Mosaico (EL del) Santxa (La)
Clavilenyo Mosquita (La) Sarguero
Cella Mostoses (Les) Secretari (La del)
Cellut Muebles (La tia) Secretaria (La)
Cigarreta (La tia) Mullaeta (El tio) Senyoret
Civil Nelo bacora Sevilero
Coca Noi (El) Silvestra
Colau Noia (La) Sixaixa
Còlida Obispo (El) Sol de Leva nte  (La del)
Colmena (El tio) Ordinari (L') Sola (La)
Condomina (El de la) Os (El tio) Solaja (La)
Conill Paellaes Soliguer
Conilla Paiaso Soliguera (La tia)
Corazón Pajarera Soliguereta
Corda Palomo Son (La)
Cordobés (El) Pallama (La) Taconero
Correncinc Palleter Taes
Cortesos (Els) Palletera Tafarra (La)
Cortijera (La) Pallisero Tangerina (La)
Coscolla (El tio) Palloc Tavo
Coteto Panoli Tendre (El)
Cotorra Panses (Glòria les) Tequetec
Cotxeme Paraguai (La del) Tetet
Cova (El tio) Paraigüera (La) Tiny (El del)
Cula (La) Pardala (La) Tocina
Culaseta Pardalo (El tio) Tomabolla
Culicollons (El tio) Pardeta Tomacó (El)
Cuqui Pedregal Tomacona (La)
Curro Pequeño (El) Tractor (El del)
Delscrits Perdigó Traguet
Dolç Perolero Transullat
Dolcet Peit Turis
Dolceta (La) Pelaillo (El) Ullera
Enamorao (El) Pelut (El tio) Verdugo
Escaleta (De l') Pentinat Verga
Esgarrasàries Penya (De) Xato (El)
Espenta (El tio Pep d' ) Perdigó (El tio) Xima (La)
Espioca (De l') Perdigona Ximarro
Esquilador (L') Perdiu (El tio) Xinxilla
Estanquer Peripècies Xiquilla (La)
Estanqueret Perolero Xixaixa
Faixa Peromnia (El tio) Xorla (La)
Faque Pesa Xorovita
Fato Petetes Xorrispes
Fava Petila (La) Xorret
Ferrer (El) Petorro Xota (El)
Figueta Petrosa (De) Xumé
Florido (Enrique el) Pi (El tio) Xupete
Fogó (El tio) Picarrí (El tio) Xurru
Fogó en puntilla Picola Zurdo (El)