Teatret Nadal 2012

El dia de Nadal, després de Missa, els xiquets de la catequesi van fer una representació del Naixement de Jesús.