Teatret Nadal 2013

El dia de Nadal, després de Missa, els xiquets de la catequesi van fer una representació del Naixement de Jesús.